Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1           A társaság neve: Miskolci Műlegyező Klub (jelen alapszabályban a továbbiakban Klub

2           A klub társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény alapján működik.

3           A klub célja:

3.1         A műlegyes horgászat gyakorlása és népszerűsítése az alábbi részletezés szerint:

3.1.1        A Klub tagjai vállalják, hogy saját kezelésű vizeken csak klasszikus legyező módszerrel horgásznak (műlegyező bot, legyező zsinór, előkére felkötött egy darab műlégy, lehetőség szerint szakállnélküli, vagy lenyomott szakállú horogra kötött műlégy)

3.1.2        A pisztrángfélék telepítésére alkalmas vizek felkutatása, a horgászatba való bevonása, a környezeti és ökológiai tényezők kedvező befolyásolása.

3.1.3        Az egyéb (nem pisztrángfélék) műléggyel fogható magyarországi halfajták horgászatában a műlegyes horgászat ajánlása.

3.1.4        Szaktanácsadás legyezőhorgászati kérdésekben.

3.2         A telepítéshez szükséges halállomány létrehozása, nevelése, kihelyezése saját vizekbe, illetve más horgászegyesületek és egyéb víztulajdonosok ilyen irányú tevékenységének segítése kölcsönösségi alapon.

3.3         Hazai és külföldi sportkapcsolatok fenntartása.

3.4         Horgász vendéglátás sportcélú szolgáltatások a saját vizeken.

4           A Klub székhelye: Belvárosi Horgászbolt Bató Ház, 3530 Miskolc Széchenyi utca 70.

5           A klub vagyona az alábbiakból tevődik össze:

5.1         Tagdíjbevételek.

5.2         Sportcélú szolgáltatásokból származó bevételek.

5.3         Vizeinek halállománya.

5.4         Jogi és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai.

6           A Klub szervezeti rendje: A Klub legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés. A Klub ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlés által nyílt szavazással 3 évre, évenkénti megerősítéssel választott, három tagból álló vezetőség. A klub belső levelezésében egy vezetőségi tag aláírása, hivatalos levelezésben két vezetőségi tag és a klub pecsétje, pénzforgalmi dokumentumain két vezetőségi tag aláírásának együttes jelenléte számít hitelesnek.

6.1         A közgyűlés:

6.1.1        A közgyűlés évente kerül összehívásra (minden év november 30-ai András naphoz legközelebbi szombaton), illetve ha azt a tagok egyharmada – az ok és cél megjelölésével – kívánja.

6.1.2        A közgyűlés megállapítja és módosíthatja a Klub alapszabályát, valamint a Klub kódexét.

6.1.3        A közgyűlés meghatározza a Klub költségvetését.

6.1.4        A közgyűlés elfogadja a vezetőség beszámolóját és programját.

6.1.5        A közgyűlés dönt més társadalmi szerveztekkel történő egyesülésről, és a Klub feloszlásáról.

6.1.6        A közgyűlés megállapítja a tagdíjat.

6.1.7        A mindenkori rendes éves közgyűlés (lásd.6.1.1. pont) határoz az új tagok felvételéről, a felvétel feltétele két rendes tag együttes ajánlása.

6.1.8        A közgyűlés dönt új horgászvíz bevonásakor a terület gazdájának személyéről.

6.1.9        A közgyűlés az alábbiakkal bízza meg a vezetőséget:

6.1.9.1       Két közgyűlés között a Klub ügyvitelével és képviseletével.

6.1.9.2       A horgászrend megállapításával és a szükséges módosításával. A vezetőség ezzel kapcsolatban kikéri a tagság véleményét.

6.1.9.3       A horgászjegyek kiadásával és a díjak megállapításával.

6.1.9.4       A halasítással kapcsolatos mindennemű tevékenységgel.

6.1.9.5       Az éves költségvetés és programjavaslatok elkészítésével.

6.1.9.6       A Klub vagyonának kezelésével, (a Közgyűlés által megállapított költségvetés szerint, az ettől való eltérés csak az alapító tagok jóváhagyásával lehetséges).

6.1.9.7       Pártoló tagok felvételével.

6.2         A Vezetőség

6.2.1        A vezetőség három tagú:

-         Elnök

-         Ügyvezető elnök

-         Gazdasági vezető

6.2.2        A vezetőség a Közgyűlés 6.1.9. pont szerinti megbízása alapján látja el feladatát.

6.2.3        A vezetőség gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról.

6.2.4        A 6.1.9 alatt felsoroltakkal kapcsolatban a Vezetőség egyhangú döntése szükséges.

6.3         A Tagság

6.3.1        A Tagság a jogait a 2. Pontban hivatkozott Törvény szerint gyakorolja.

6.3.2        A Tagság feladata:

-         A Klub kezelésében lévő vízterületek horgászcélú használata.

-         Részvétel a vizek gondozásában, megóvásában, valamint a környezetvédelmi és ökológiai egyensúly biztosítására irányuló tevékenységben.

-         A műlegyező horgászat gyakorlása és személyes népszerűsítése.

-         A Klub tevékenységében való aktív részvétel, a Klub rendezvényein, különösen a közgyűlésen való rendszeres megjelenés.

6.4         A Pártoló tagság: A pártoló tagság intézménye módot ad a Klub tevékenysége illetve a legyezőhorgászat iránt érdeklődőknek, hogy a Klub munkájába bekapcsolódjanak, azt megismerjék.

6.4.1        A pártoló tag részt vehet a Klub rendezvényein, és közgyűlésén (A közgyűlésen megfigyelői jogai vannak, tehát nem választhat és nem választható).

6.4.2        A pártoló tagokat anyagi felelősség nem terheli.

7           Az alapszabály részét képezi még a csatolt dokumentumok:

7.1         A Klub alapító tagjainak névsora.

7.2         A Klub 1996. November 30-án megtartott alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve.

8           A Klub a tevékenységét az alapszabályban foglaltak alapján gyakorolja. Az alapszabályban nem tárgyalt gyakorlati működési kérdésekben a közgyűlés által elfogadott működési szabályzat és etikai kódexben (röviden Klub kódex) foglaltak az irányadók. A Klub kódexben foglaltak nem lehetnek ellentétesek a Klub alapszabályával.

9           A klub, politikai pártoktól függetlenül működő társadalmi szervezet, semmilyen politikai pártnak, szervezetnek nem nyújtunk semmilyen támogatást.
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.